Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat vrouwelijke managers vaker overspannen zijn dan mannelijke managers. Bij vrouwen heeft 15% van de managers te maken met overspanning en bij mannelijk managers is dat "maar" 10%. Opmerkelijk is dat het hier specifiek over managers gaat. In andere beroepsgroepen liggen de percentages veel dichter bij elkaar.

Hogere werkdruk voor vrouwelijke managers?

Uit het onderzoek komt onder andere dat vrouwelijke managers zich regelmatig "op" voelen aan het eind van de dag. Ook geven ze aan dat ze zich emotioneel erg vermoeid voelen. Mannelijke managers geven ook wel aan dat ze zich emotioneel vermoeid en opgebruikt voelen, maar bij hen komt dit een stuk minder vaak voor. Denk ook hierbij aan een verschil van ongeveer 5%.

Op basis van interviews is ook gezocht naar de oorzaken van de ervaren werkdruk die voor het overspannen gevoel zorgt. Hieruit blijkt dat vrouwelijke managers het gevoel hebben dat ze een achterstand hebben in vergelijking met mannelijke managers. Ze hebben het idee dat ze zich extra moeten bewijzen tegenover hun collega's en dat ze daarom dus ook harder moeten werken.

Het is duidelijk of dit ook echt zo is, of dat het vooral aan de belevenis van de vrouwelijke managers ligt.

Sectoren met hoge werkdruk

Uit het onderzoek blijkt wel dat er verschillen zijn tussen de verschillende sectoren voor wat betreft werkdruk. Uit onderzoek is al bekend dat mensen in “zorgende” beroepen vooral kwestbaar zijn voor stressgerelateerde klachten. Uit dit onderzoek blijkt hetzelfde. Vooral in het onderwijs, in de gezondheidszorg en in het welzijn worden er namelijk veel klachten gezien, ook onder de managers die daar werken.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bepaalde ontwikkelingen in deze vakgebieden ook voor hogere werkdruk gezorgd hebben. Managers in de gezondheidszorg krijgen bijvoorbeeld veel te maken met bezuinigingen en de bijbehorende reorganisaties en krijgen dus een behoorlijk ingewikkelde taak.

Managers hebben minder burnout klachten dan anderen

Hoewel vrouwelijke managers vaker last hebben over overspannen klachten dan mannelijke managers, hebben managers over het algemeen minder last van overspanning dan andere werknemers. Over het algemeen zegt 13% van de beroepsbevolking wel eens last te hebben van stress. Als we dezelfde vraag aan managers voorleggen, geeft maar 11% van hen aan dat ze last hebben van stress.

Tot slot is het opvallend dat mannen over het algemeen meer stressklachten hebben dan vrouwen. In andere beroepen dan die van manager, scoren vrouwen dus lager op het aantal stressklachten dan mannen.