Als we denken aan succesvolle mensen, denken we over het algemeen al snel aan mensen met een hele hoge intelligentie. Deze knappe koppen worden dan haast als vanzelf heel succesvol in onze ogen,  omdat ze nu eenmaal zo slim zijn.
Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat dit niet helemaal waar is. Rutger Kappe verdedigt in zijn proefschrift namelijk dat karaktereigenschappen een veel grotere bijdrage aan studieresultaten leveren. Gemotiveerde mensen met veel doorzettingsvermogen halen veel hogere cijfers dan mensen met veel intelligentie en weinig doorzettingsvermogen, zo blijkt.
Vooral motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijk
De twee belangrijkste eigenschappen die Kappe in kaart bracht, zijn motvatie en doorzettingsvermogen. Motivatie bleek twee keer zo belangrijk als intelligentie en doorzettingsvermogen zelfs vijf keer zo belangrijk.
Je kunt dit volgens Kappe vergelijken met een racemotor. Je kunt nogal zoveel PK's onder de motorkap hebben, maar als je nergen naartoe wilt schiet het nog steeds niet echt op. En wanneer je al snel besluit om koffie te gaan drinken, zul je het ook afleggen tegen iemand die twee dagen achtereen achter het stuur blijft zitten.
Precies zo is het met intelligentie, motivatie en doorzettingsvermogen. Mensen die heel hard werken en dat ook graag willen, presteren bijna altijd beter dan hun intelligente leeftijdsgenoten. Natuurlijk is het zo dat mensen met een hoge intelligentie beter presteren als ze ook hard werken en gemotiveerd zijn.
Volgens Kappe zijn dit positieve berichten want in tegenstelling tot intelligentie hebben we hard werken en motivatie wel degelijk in de hand.
Karaktereigenschappen in sollicitaties
In het onderzoek werden scholieren gevolgd vanaf het begin van hun studie tot en met hun eerste baan. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat er nogal wat mankeert aan de sollicitatieprocedure van veel werkgevers. Het blijkt dat deze vooral selecteren op de sociale vaardigheden van studenten. Klappe merkte echter op dat dit lang niet altijd verklaart hoe succesvol je gaat zijn.

Volgens Kappe is het dan ook verstandiger om op andere zaken te letten, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en motivatie. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat deze mensen veel beter presteren.

Karaktereigenschappen tijdens de studie

Daarnaast geef Kappe aan dat deze resultaten ook op de studies gebruikt kunnen worden. Als je het karakter van mensen in kaart brengt, kun je ze ook op die manier ondersteunen. Nu geven we alle studenten dezelfde begeleiding. Iemand die in het weekeind in de kroeg staat moet dezelfde communicatiecursus doen als iemand die in zijn eentje thuis een boek leest. Dat schiet zijn doel voorbij.

Inzicht in de verschillende karaktereigenschappen die mensen kunnen hebben, helpt om een beter inzicht te krijgen van wat er allemaal mogelijk is en waar nog behoefte aan verbetering is.