Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat hoogtevrees en andere enkelvoudige fobieën dan mensen denken. Mensen geven aan dat ze verwachten dat een fobie nauwelijks te genezen is, terwijl de meeste mensen hier met behulp van therapie al na 5 gesprekken vanaf zijn.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk om dat ze inzicht geven in de behandelbereidheid van mensen. Wie denkt dat een behandeling weinig zin heeft, zal zich ook minder snel voor die behandeling aanmelden. Dat zorgt er voor dat veel van die klachten onbehandeld blijven.

Hoogtevrees behandelen

Eerder onderzoek wees uit dat tachtig procent van de cliënten opknapt van een behandeling. Deze mensen geven ook een jaar na de behandeling aan dat er nog steeds geen angstklachten aanwezig zijn.

Er is wel een verschil tussen de verschillende fobieën die er zijn. Over het algemeen kun je zeggen dat fobieen beter te behandelen zijn naarmate ze gemakkelijker uitgedaagd kunnen worden. Hoogtevrees stond bijvoorbeeld bovenaan in de lijst van behandelbaarheid. Mensen die bang zijn voor grote hoogten, kunnen hier dus gemakkelijk vanaf geholpen worden. Dit komt waarschijnlijk omdat hoogten gemakkelijk opgezocht kunnen worden.

Bloedfobie is minder makkelijk te behandelen en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat bloed niet altijd zo gemakkelijk op te zoeken is in de hoeveelheden die angst opwekken.

Behandelbaarheid en behandelbereidheid

De onderzoekers hebben de behandelbaarheid (hoe goed is een aandoening te behandelen) en de behandelbereidheid (in hoeverre is men bereid om behandeling te zoeken) tegen elkaar uitgezet met behulp van een simpele formule. Zo kan gemakkelijk in kaart worden gebracht voor welke behandeling de behandelbereidheid het minst is en de behandelbaarheid het hoogst.

In dit onderzoek bleek dat hoogtevrees het hoogst scoorde. Deze aandoening is heel goed te behandelen, maar betrekkelijk weinig mensen zoeken een behandeling voor deze aandoening.

De onderzoekers merkten wel op dat er nog meer variabelen kunnen meespelen dan de inschatting die mensen maken over het effect van een behandeling. Zo zoeken mensen die hoogtevrees hebben waarschijnlijk ook minder behandeling omdat ze weinig last hebben van hun angst.