Persbericht

Breda, 11 november 2013 — AdviesFinanciering.nl breidt haar dienstverlening uit. Naast financieringsadvies worden cliënten nu ook bijgestaan bij het invullen van hun financieringsbehoefte middels het aantrekken van financiers (eigen-, hybride & vreemd vermogen).

Het Midden- en Kleinbedrijf ondervindt de laatste jaren aanzienlijke knelpunten bij het invullen van de financieringsbehoefte. Vaak wordt een financieringsaanvraag afgewezen als gevolg van factoren die beïnvloedbaar zijn. Bijvoorbeeld in een situatie waarbij externe investeerders geen met tijd en risico verdisconteerd rendement geboden wordt en banken door het gebrek aan garantievermogen geen bankfinanciering verstrekken. 

Het zijn dit soort beïnvloedbare factoren waar AdviesFinanciering.nl haar nieuwe dienst op richt. Na het berekenen van de financieringsbehoefte wordt een optimale financieringsstructuur vastgesteld. Om invulling te geven aan de financieringsbehoefte van cliënten wordt vervolgens het uitgebreide netwerk van AdviesFinanciering.nl aangesproken. Op deze manier vormt AdviesFinanciering.nl een brug tussen bedrijven met een kapitaalbehoefte en investeerders die een met tijd en risico verdisconteerd rendement zoeken.

 

Voorbeeld van onze diensten zijn onder meer:

1.  Aantrekken financiering

a.  Investeerders

b.  Obligatie

c.  Bancaire financiering

2.  Financieringsadvies

a.  Berekenen financieringsbehoefte

b.  Optimale financieringsstructuur

c.  Financieringsmemorandum

Noot voor de redactie:

 

Relevante link

http://www.adviesfinanciering.nl

 

Disclaimer

Enkel voor informatiedoeleinden. Dit dient geen financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan.

AdviesFinanciering.nl biedt haar diensten onder voorbehoud aan en behoudt het recht cliënten te weigeren.

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

AdviesFinanciering.nl

Tel: 076-5875546

[email protected]

http://www.adviesfinanciering.nl

 

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform