Amersfoort, Nederland ( FreePressRelease.eu ) September 28, 2009 “Internationaal Gebiedsontwikkeling Congres 2009”.

Op 1 december vindt het Internationaal Gebiedsontwikkeling Congres (http://www.internationaalgebiedsontwikkelingcongres.nl) plaats op het Hembrug-terrein Zaanstad. Gebiedsontwikkeling is een complex proces. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Daarom wordt de behoeftevoorziening in een dergelijk congres vervuld met dit congres dat wordt georganiseerd door Elba Media.

Gebiedsontwikkeling sprekers

Op het congres komen veel nationale en internationale sprekers vertellen omtrent gebiedsontwikkeling. Juist vanwege de unieke waarde van het congres willen veel hoogwaardige sprekers hun visie, kennis en ervaring delen. Sprekers zoals: Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland), Adriaan Geuze (landschapsarchitect en Partner), Peter Bishop (Director of Design, London Devolopment Agency UK), Chris Kuijpers (directeur-generaal Ruimte, ministerie VROM) en Prof. Fulong Wu (Professor of East Assian planning and Devolopment).

Gebiedsontwikkeling Congres Wat biedt het u?

Het congresprogramma bestaat uit een plenair programma met een aantal keynote speeches
en een talkshow. Daarnaast is er een keuzeprogramma met deelsessies over buitenlandse
cases waar Nederlandse coreferenten vanuit hun eigen praktijk op reageren. Tijdens het programma staan de volgende twee vragen centraal:

Wat en waarom? Doelen en dragers van gebiedsontwikkeling (http://www.internationaalgebiedsontwikkelingcongres.nl). Over functies, inrichting, ontwerp en ruimtelijke kwaliteit. Welke doelen willen we met gebiedsontwikkeling bereiken,
welke kansen biedt het, hoe komen we tot de gewenste invulling van de gebiedsontwikkeling
en hoe bereiken we de gewenste ruimtelijke kwaliteit?

Hoe doen we het?
Samenwerking, proces en financiering
Over samenwerking, omgevingsmanagement, draagvlak en financiering. Hoe kunnen betrokken partijen effectief samenwerken aan succesvolle gebiedsontwikkeling en welke mogelijkheden voor financiering bieden kansen?

Tessa van der Heiden
Elba Media
Stadsring 2
3811 HR Amersfoort
Nederland
+31(0)33 4626061
http://www.internationaalgebiedsontwikkelingcongres.nl

###