Znajduje siÄ™ w odlegÅ‚oÅ›ci jeno 52 km od Srinagar. Pahalgam: Pahalgam Village of pasterzy jest wybitny turystycznym oraz gród w dolinie Kaszmiru. Znajduje siÄ™ jego osoba w odlegÅ‚oÅ›ci okoÅ‚o 96 km od czasu Srinagar. Jest popularna na caÅ‚ym Å›wiecie przystanek wzgórze. Jest Å‚agodny i pogodny lokalizacja dodatkowo znany malowniczych szlaków trekkingowych, wÄ…wozami wspaniaÅ‚ych oraz wzgórz, Å‚Ä…k piÄ™knych krajobrazów wspaniaÅ‚ych itp. Oferuje zapierajÄ…ce tchnienie w piersiach widoki. Jazda konna w dolinie Pahalgam jest wyjÄ…tkowym przeÃ…¼yciem.

Te wszelkie atrakcyjny miejsc turystycznych to gÅ‚ówne atrakcje pakietu Kaszmiru wycieczki. StÄ…d jest owo ale oczywiste, iÃ…¼ Kaszmir turystyka w Ã…¼adnym razie CiÄ™ nie zawiedzie. BÄ™dziesz radować siÄ™ bez liku i skarb unikalne doÅ›wiadczenie w Ã…¼yciu. DÃ…¼ammu dodatkowo Kaszmir poczesne po prostu przewodnik kraków jak Kaszmir to jedna spoÅ›ród w najwyÃ…¼szym stopniu uroczych i porywaÅ‚o stanach poÅ‚oÃ…¼onych w póÅ‚nocnej części Indii. Widnieje nieraz nazywany raju na Ziemi ze wzglÄ™du na jego niesamowite powab krajobrazu i zajmujÄ…ce wzrok krajobrazem. PiÄ™kno Kaszmiru widnieje na dworze jakimkolwiek opisem. Jest dozwolone go tylko dosiÄ™gać wzrokiem plus doÅ›wiadczenie. Beatyfikowany na skroÅ› fantastycznej czar przyrody oraz koniecznoÅ›ci pokojowego oraz chÅ‚odnym klimacie stanu Kaszmir dysponuje do licha i trochÄ™ ciekawych miejsc turystycznych, które sÄ… odwiedzane poprzez wielu turystów krajowych plus obcych rocznie. WiÄ™kszość atrakcji turystycznych Kaszmir leÃ…¼Ã„… w trzech regionach kraju - Jammu, Kaszmir Valley a Ladakh. Jammu: Jammu jest zimowÄ… stolicÄ… Kaszmiru. Jest tak jak zwany miastem Å›wiÄ…tyÅ„. Istnieje bez liku Å›wiÄ…tyÅ„ oraz atrakcji kulturalnych w okolicach regionu Jammu, jakie przyciÄ…gajÄ… turystów. Newralgiczne atrakcje do widzenia w tym mieÅ›cie to Bahu Redan, Mumbark Mandi Palace, Dogra Muzeum Sztuki w Sheesh Mahal, Rani Charak Mahal, Amar Mahal Muzeum, Peer Babka Dargah, molo Kho Cave Temple, Mahamaja Temple, Dargah Garib Shah, Raghunath Temple, Bawey Wali Mata Temple, Ranbireshwar Temple a Gandhadarji Temple. Kashmir Valley: Kashmir Valley widnieje najpiÄ™kniejszym regionem w kraju. Srinagar, Gulmarg, Sonamarg a Pahalgam to malownicze miejsc w regionie, jakie przyciÄ…gajÄ… turystów spoÅ›ród caÅ‚ego Å›wiata. Srinagar widnieje letniÄ… stolicÄ… Indii plus znany ze swojego scenicznego piÄ™kna, jeziora piÄ™kne, Å‚odzie mieszkalne i ogrodów. Dal Lake, Å‚odzie mieszkalne natomiast Mughal Gardens to newralgiczne atrakcje w Srinagar. Gulmarg to jeden z najlepszych oÅ›rodków narciarskich na Å›wiecie. To lecz i sÅ‚ynie piÄ™knem oraz intrygujÄ…ce spojrzenie krajobrazu, jakkolwiek tak jak oferuje duÃ…¼e okazyj do uprawiania sportów zimowych. Pahalgam, Nizina pasterzy, widnieje wiodÄ…cym oÅ›rodkiem w regionie. Zachowuje wÅ‚asny bombowy koloryt nawet do Å›rodka lata. Sonamarg, Ã…Ã„…ki zÅ‚ota, jest 1 spoÅ›ród w najwiÄ™kszym stopniu malowniczych miejsc turystycznych w dolinie Kaszmiru. Przelot do Sonamarg z Srinagar sama jest wspaniaÅ‚ym doÅ›wiadczeniem. Gdy bÄ™dziesz dociekać doliny Kaszmiru bÄ™dziesz cieszyć siÄ™ prawdziwym uroku Kaszmiru turystyki. Ladakh: Ladakh owo nastÄ™pujÄ…cy romantyczny rejon w Kaszmirze, kto przyciÄ…ga turystów spoÅ›ród caÅ‚ego Å›wiata. WciÅ›niÄ™ta miÄ™dzy potężnym Himalaje dodatkowo potężnych pasma górskie Karakorum, Ladakh sÅ‚ynie piÄ™knem, pejzaÃ…¼ ekscentryczny i wspaniaÅ‚ych klasztorów buddyjskich. Na Ladakh wycieczek w Kaszmirze bÄ™dzie tak jak kolosalne okazyj uprawiania sportów ekstremalnych. Ladakh trekkingowy przyciÄ…ga Trekkers z caÅ‚ego Å›wiata. Kashmir Valley natomiast Ladakh sÄ… atrakcjÄ… niemal kaÃ…¼dego pakietów Kaszmiru wycieczek. MoÃ…¼esz radować siÄ™ najlepszÄ… krasa na tej ziemi najpiÄ™kniejszy po prawej pakietu podróżnego. Kerala jest krajem dywersyfikacji rzeczywiste powab poÅ‚oÃ…¼onej na wybrzeÃ…¼u Morza Arabskiego. W najwyÃ…¼szym stopniu egzotyczna atrakcja tego stanu poÅ‚udniowoindyjskiej jest jej rozlewiska i rzeki. Wiele maÅ‚ych wodÄ™ w zastÄ™pstwie i paru wyspach zapewniajÄ… turystyki zwrotny w Kerala. Kerala jest zamkniÄ™te z rzek, niedz-pocaÅ‚owaÅ‚ plaÃ…¼e, niesamowite rozlewiska, kwitnÄ…ce stacje Hill i dzikich zwierzÄ…t egzotycznych, terrific won sztuki, które sprawiajÄ…, Ã…¼e turystycznego najwyÃ…¼szy jakoÅ›ciÄ…. TenÃ…¼e miniaturowy poÅ‚udniowy stan Indii widnieje o górujÄ…cy wskaÃ…ºnik alfabetyzacji w Indiach. Kerala Turystyka i Miejsca turystyczne istniejÄ… tworzone po 1980 r.. Kerala Tourism Development Corporation zagraÅ‚ twardej kampanii promocyjnych gwoli promowania Kerala w sektorze turystycznym, iw ciÄ…gu kilku lat Kerala staÅ‚ siÄ™ 1 z tak bywa odwiedzanych atrakcji turystycznych w Indiach. Kerala turystyka uÃ…¼ywany wÅ‚asny kant Tag liniowym BoÃ…¼ego nie tylko dla jego promocji, aliÅ›ci takÃ…¼e realność, intrygujÄ…ce wiÄ™kszość odwiedzajÄ…cych do jego przyjaznej plus goÅ›cinność. Kerala PrzemysÅ‚ turystyczny odcinek tenÃ…¼e staje siÄ™ 1 spoÅ›ród najlepszych na planecie miejsc rosnÄ…cych turystycznych na Å›wiecie. Natychmiast, Kerala widnieje bardzo rozpowszechniona renoma w podróży oraz biznesie turystycznej. Kerala oferuje do licha i trochÄ™ zaskakujÄ…cych malowniczych miejsc, jakie sprawiajÄ…, iÃ…¼ most wanted turystycznym na rzecz turystów krajowych oraz cudzoziemskich. Krótki wzrok na niezwykÅ‚ych cech Kerala jest u doÅ‚u. PlaÃ…¼e: Kerala posiada nieco Å›wiatowej sÅ‚ynnych popularne plaÃ…¼e na miarÄ™ Kovalam plaÃ…¼y, Chowara oraz Shanghumugham, Kochi, Varkala Papanasam oraz Alleppey plus Piaszczysty brzeg Bekal. NajsÅ‚ynniejsze plaÃ…¼e Kovalam natomiast Varkala. Stacje Hill: Co niemiara kwitnÄ…ce stacje wzgórza sÄ… reprezentowane w Kerala, dokÄ…d moÃ…¼na uzyskać miÅ‚o w czasie przerwy. Munnar, Ponmudi, Wayanand, Idukki, Lakkadi, Malampuzha, Wagamon, Peermade, Nelliyampathy a Devikulam istniejÄ… Na ogóÅ‚ odwiedzane stacji wzgórzu w Kerala. WiÄ™kszość spoÅ›ród tych stacji wzgórzu majÄ… niesamowite parki narodowe i zastrzeÃ…¼one lasy. Wild Life: Periyar Wildlife Sanctuary natomiast Ogród Nacjonalistyczny Eravikulam istniejÄ… w najwiÄ™kszym stopniu poczesnym miejscem turystycznym w Kerala o kilka uderzajÄ…ce przyrody a przygody leÅ›nych. BÄ™dziesz odkryć do licha i trochÄ™ atrakcji, takich w jaki sposób sÅ‚onie, Lew-maÅ‚pami, jelenie, duÃ…¼e drzewa tekowego drewna drzew, kwitnÄ…cych flory oraz fauny w tych zarezerwowanych obszarach. Backwaters opÅ‚aty: Kerala majÄ… niesamowite oraz urokliwe miejsca przeznaczenia Backwater na ksztaÅ‚t Kumarkom, Alappuzha, Cochin, Kollam natomiast Kuttanad. Rozlewiska w Kerala istniejÄ… atrakcyjne plus ekscentryczny; optymalny fortel podróżowania po nich uÃ…¼ywa Å‚odzie mieszkalne i tradycyjne rejsy nazwie Kattuvallam. Co niemiara innych atrakcji, takich jak koÅ›cioÅ‚y, Å›wiÄ…tynie, muzea, paÅ‚ace, historycznych budynków natomiast pomników, galerii sztuki, rzek, dolin a lasów gÅ‚Ä™bokich istniejÄ… najbardziej innych typowych atrakcji Kerali. Dzionki w Kerala tournee bÄ™dzie nadobny dodatkowo szczęśliwy dla turystów. Jak mówi siÄ™ o Kerala turystyki, pierwszÄ… rzeczÄ…, jaka uderza umysÅ‚u jest rozlewiska. Rozlewiska Kerali istniejÄ… zaskakujÄ…co piÄ™kne plus jedna z gÅ‚ównych atrakcji kaÃ…¼dego Kerala wycieczek. Strefa przybrzeÃ…¼na Kerala skÅ‚ada siÄ™ spoÅ›ród sieci wlotów utworzonych przez rzekach, kanaÅ‚ach oraz jeziorach, który Å‚Ä…czy różne nadmorskich miejscowoÅ›ci jak jeden mÄ…Ã…¼. To spojenie dróg wodnych jest nazywany rozlewiska w Kerali, jaki jest uÃ…¼ywany poprzez co niemiara latek w celu przesyÅ‚ka itd. egzystencji Z Kerala pakiety wycieczek pobyt w tradycyjnej Å‚odzi, by Ã…¼agle na krzyÃ…¼ tych rozlewiskach dla unikalnego doÅ›wiadczenia na przestrzeni Kerala wycieczek. Oto niektóre z w najwyÃ…¼szym stopniu popularnych miejsc Backwater w Kerali: Alappuzha Backwaters: Z Morza Arabskiego na zachodzie oraz rozlegÅ‚Ä… internet jezior, lagun i rzek przecinajÄ…cych go Alappuzha jest jednym spoÅ›ród egzotycznych miejsc Backwater w ojczyÃ…ºnie Boga. Zwane WenecjÄ… wschodu przez podróżnych spoÅ›ród caÅ‚ego Å›wiata, gród owo dziura widnieje takÃ…¼e domem dla bogatych zwierzÄ…t i ptactwa. Kozhikode Backwaters ceny: Kozhikode w póÅ‚nocnej Kerali widnieje relewantnym portem, wczeÅ›niej nazywany Calicut. W nieodkryte rozlewiska Kozhikode istniejÄ… idealne do odkrywania czarujÄ…cych wycieczki Kerala. Region ów sÅ‚ynie ze staroÃ…¼ytnych zabytków, zielonych krajobrazów, plaÃ…¼e pogodnych, zabytków, rezerwatów przyrody itd.. Trivandrum Backwaters: Capital z Kerali, Trivandrum muszÄ… stanowić zawarte w programie podróży dla kompletnych wycieczki Kerala. Z podróży aÃ…¼ do rozlewiska Trivandrum, turyÅ›ci mogÄ… posÅ‚ugiwać siÄ™ spoÅ›ród różnych atrakcji, takich jak Sree Padmanabha Swamy Temple, Varkala, Neyyar Dam and Wildlife Sanctuary plus Kovalam. Kuttanad Backwaters: Poczesne w charakterze 'Ricebowl z Kerali Owo Kuttanad przywodzi na rozum dewocjonalia zielonych pól ryÃ…¼owych i jest jednym z gÅ‚ównych aspektów Kerala turystyki. Oferuje przypuszczenie wiejskich stylu Ã…¼ycia Kerala, Kuttanad Backwaters widnieje zadziwiajÄ…co Å›liczny oraz ani chybi zasÅ‚uguje na wizytÄ™. Kottayam Backwaters: Kottayam widnieje powszechnie znany w charakterze "Ziemia jezior dodatkowo LaTeX litery 'i jest jednÄ… spoÅ›ród gÅ‚ównych atrakcji Kerala turystyki. Kottayam to kraina unikalnych gildia, które pochodzÄ… z panoramicznym rozlewiska, bujnych polach ryÃ…¼owych i rozlegÅ‚e plantacje kauczuku. Backwaters Kollam: znany pod nazwÄ… "Gateway owo Backwaters Kerala'S", Kollam jest lubiany na nerkowca oraz morskich branÃ…¼. Rejs spoÅ›ród Kollam aÃ…¼ do Alappuzha, kto trwa ósemka godzin, widnieje zaczarowany jazdy blisko malowniczych rozlewiskach Kerali. Ciesz siÄ™ tym rejs rezerwujÄ…c Kerala pakiety wycieczek w górska kraina. Kochi Backwaters: Popularny zwany "Królowa Morza Arabskiego", w Kochi widnieje naprawdÄ™ kapela wysp otaczajÄ…cych Vembanad Lake. Co niektóre spoÅ›ród piÄ™knych wysp w tym miejscu, które warto odwiedzać sÄ… Vypeen, Bolgatty, gundu i Vallarpadam. Kochi równieÃ…¼ dysponuje piÄ™kny przyrodzony przystaÅ„. Backwaters Kumarakom: PoÅ‚oÃ…¼ony w piÄ™knym jeziorem Vembanad, Kumarakom owo eden na Ziemi. Uroczy lokalizacja na piknik plus prÄ™dko rozwijajÄ…cÄ… turystycznego zaÅ›cianka, Kumarakom oferuje caÅ‚a seria moÃ…¼noÅ›ci dla Å‚odzi, rybactwo oraz punkty widokowe doÅ›wiadczenia, jakie sÄ… naprawdÄ™ radosne. Oprócz tego istnieje wiele maÅ‚ych miejsc zwrotnym w Kerali. Zarezerwuj jeden spoÅ›ród w najwyÃ…¼szym stopniu naleÃ…¼ytych Kerala oglÄ…danie pakietów aÃ…¼ do planowania wycieczek Kerala znajdować upodobanie widzÄ…c atrakcji popularnych miejsc Kerala zaÅ›ciankiem. Katra widnieje bardzo ciasne miasteczko w Vaishno Devi i znajduje siÄ™ u stóp gór. Jest to miejsce zaplecze dla pielgrzymów, jacy odwiedzajÄ… Vaishno Devi jakikolwiek rok. Jego kwitnie turystyka widnieje wzbogacony o kulturze i historii. Owo lokalizacja widnieje równieÃ…¼ uwaÃ…¼ane zbytnio jedno ze Å›wiÄ™tych miejsc w Indiach, oraz to zaspokaja do licha i trochÄ™ tÅ‚umy co r.. Ludzie planujÄ… podróż do Katra spoÅ›ród przeróżnych powodów, aliÅ›ci zwyczajowo staje siÄ™ trudnym zadaniem w celu wszystkich, jacy nie osiÄ…gajÄ… prywatnego samochodu. Ludność przechodzÄ… Katra co roku, iÃ…¼by speÅ‚nić Å›wiÄ™te kapliczki. Pewne z tych dróg sÄ… w ten sposób zbite, iÃ…¼ mieszkaÅ„cy majÄ… Å‚azić mil w linii autobusowych nie widnieje dostÄ™pny. Taryfa spoÅ›ród katra widnieje odzew na kaÃ…¼de Twoje kÅ‚opoty. Te taksówki sÄ… zatrudnieni i sÅ‚uÃ…¼Ã„… turystom od nadzwyczaj dawna. Obywatele mogÄ… odbierać różnicÄ™ po osiÄ…gniÄ™ciu pozycjÄ™. Taksówka widnieje pozytywnym sposobem podÅ‚Ä…czenia wielbicieli. Taxi wszelkiego rodzaju plus natury istniejÄ… oferowane na mocy nich taksówki. Taksówki pobudzić 24x7 dla dobra spoÅ‚eczeÅ„stwa, i sÄ… dostÄ™pne na masowÄ… skalÄ™. MieszkaÅ„cy mogÄ… siÄ™ zrelaksować, w charakterze taryfa w ciÄ…gu przejazdy widnieje nominalne. MieszkaÅ„cy mogÄ… być wolni oraz laba Taksówki sÄ… w wyÃ…¼szym stopniu niÃ…¼ osobistej opieki. Oni nie istniejÄ… jako stare taksówki spoÅ›ród granicami czarne oraz Ã…¼Ã³Ã…‚te, jakkolwiek obecnie te taksówki sÄ… tak jak chcesz je posiadać. Jest to intrygujÄ…ce doÅ›wiadczać, Ã…¼e te taksówki sprawić tak duÃ…¼a liczba dla ludzi. Istnieje bez liku materii, które sÄ… oferowane dziÄ™ki nich taksówki. Ludzie czujÄ… zabezpieczone i bezpieczne w tych taksówek. Katra jest miejscem niesÅ‚ychanie oddania, jest optymalnym sposobem wolno dochrapać siÄ™ Katra prÄ™dko dodatkowo bez napiÄ™cia. Liczne korzyÅ›ci istniejÄ… dostÄ™pne dla osób, ludność sÄ… gwarancjÄ… komfortu w tych taksówek, która nie widnieje skorzystaÅ‚o w ciÄ…gu linii autobusowych. Szofer trafia bez owijania w baweÅ‚nÄ™ w danej pozycji aÃ…¼ do ciÄ™, a odtÄ…d spadku jest dozwolone bez szwanku do swoich miejscach. Szofer widnieje akuratnie Å›wiadomy i poprawnie wyszkoleni, iÃ…¼ posiada licencjÄ™ na taksówkÄ™, która jest bieÃ…¼Ã„…cy i pierwotny, a mieszkaÅ„cy mogÄ… czuć siÄ™ zabezpieczone gdy jedziesz w tych taksówek. MieszkaÅ„cy Taksówki publikacja kabiny Katra, standardowo dzwoniÄ…c aÃ…¼ do kabiny, czyli korzysta je w Necie. Ludność otrzymajÄ… wezwanie potwierdzenia po ich zajÄ…ć je, po czym odlot jest eden. Sonam Chauhan widnieje miÅ‚oÅ›nikiem podróży, kto uwielbia znajdować glob. Ona równieÃ…¼ wÅ‚aÅ›cicielem korporacji turystycznej, która Å›wiadczy sÅ‚uÃ…¼b taryfa w Indiach. Zaproszenia na 088000-95845 czyli zalogować siÄ™ do PrzemysÅ‚ turystyczny medyczna nie widnieje nowatorskÄ… koncepcjÄ… oraz okazaÅ‚ siÄ™ w praktyce poprzednio od momentu pewnego czasu. AliÅ›ci zjawisko owo osób podróżujÄ…cych uÅ‚oÃ…¼enie ciaÅ‚a granicami kraju w przystÄ™pnej opieki medycznej de facto zdjÄ™ty iw peÅ‚ni rozkwitÅ‚ dopiero w ostatnich dziesiÄ™cioleciach. Turystyki zdrowotnej widzi tendencjÄ™ wzrostowÄ… na caÅ‚ym kuli ziemskiej spoÅ›ród wiÄ™kszych iloÅ›ciach aniÃ…¼eli w dowolnym czasie medycznych turystów podróżujÄ…cych na arenie miÄ™dzynarodowej w sprawie uzyskania wysokiej postaci, taniÄ… opiekÄ™ zdrowotnÄ…. Do nieba zgarniania wartoÅ›ci opieki zdrowotnej i dÅ‚ugie czasy oczekiwania istniejÄ… jednymi z gÅ‚ównych czynników, jakie doprowadziÅ‚y aÃ…¼ do wzrostu famy globalnego opieki zdrowotnej. UÅ‚atwienie oraz przystÄ™pność zabiegów oraz miÄ™dzynarodowym ruchu pasaÃ…¼erskim, w charakterze i state-of-the-art technologii a miÄ™dzynarodowymi standardami poziomu opieki w wielu krajach rozwijajÄ…cych siÄ™ przyczynić aÃ…¼ do oÃ…¼ywienia turystyki medycznej. Ostatnie szacunki wskazujÄ…, iÃ…¼ globalna usÅ‚ugi turystyczne medyczna jest dziÅ› $ 100B przemysÅ‚ a posiada zwiÄ™kszyć siÄ™ znaczÄ…co wewnÄ…trz najbliÃ…¼szych paru lat. 50 krajów uprzednio zidentyfikowane turystyki medycznej jako krajowego przemysÅ‚u.